ΕΣΠΑ
e banner  banners
e banner  banners

Δ.ΥΠ.Α. – Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες – Β ΚΥΚΛΟΣ