ΕΣΠΑ
e banner  banners
e banner  banners

Ανέργων Ανοιχτά για Αίτηση

Δ.ΥΠ.Α. – Επιδοτούμενη Κατάρτιση & Πιστοποίηση Ανέργων σε Ψηφιακές & Πράσινες Δεξιότητες – Β ΚΥΚΛΟΣ

Δ.ΥΠ.Α. – Επιδοτούμενη Κατάρτιση & Απασχόληση Ανέργων, ηλικίας 25 ως 45 ετών, στη Ψηφιακή & Πράσινη Οικονομία

Δ.ΥΠ.Α. – Πρόγραμμα Επιδοτούμενης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Τομέα του Τουρισμού

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων 18 – 29 ετών

Δ.ΥΠ.Α. – Voucher Aνέργων για Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)