ΕΣΠΑ
e banner  banners
e banner  banners

Εργαζομένων Σε Υλοποίηση

Δ.ΥΠ.Α. – Επιδοτούμενη Κατάρτιση & Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες