ΕΣΠΑ
e banner  banners
e banner  banners

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Πτυχίο Αγγλικών για χρήση στον ΑΣΕΠ

Πτυχίο αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ Εξετάζεστε μόνο σε Reading & Listening Εξέταση από το σπίτι σας, με τη μέθοδο multiple choice. Αποτελέσματα σε 2 μόνο ημέρες! Είναι το Πιστοποιητικό που θα πάρω αναγνωρισμένο; Ναι! Η εν λόγω Πιστοποίηση Αγγλικών: μοριοδοτεί για διορισμούς, προσλήψεις και προκηρύξεις Δημοσίου και ΑΣΕΠ, έχει υψηλό κύρος και για τον Ιδιωτικό [...]