ΕΣΠΑ
e banner banners
e banner banners

Blog

Πρόγραμμα Κατάρτισης Χειριστών Ανυψωτικών Μηχανημάτων Έργων

Θέλετε να εργαστείτε ως χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων έργων συνολικής ισχύος κινητήρων άνω των δέκα (10) ΚW και μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας έως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) kgr;;;

Αποκτήστε την απαραίτητη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, με την οποία ασκείτε ελεύθερα τη σχετική επαγγελματική δραστηριότητα σε μηχανήματα άνω των δέκα (10) ΚW και μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας έως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) kgr.

Το ειδικό πρόγραμμα αφορά την εκπαίδευση στη χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων για εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων και ειδικότερα:

 • Ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) και λοιπών τύπων παντός συστήματος και λειτουργίας (πλην των ηλεκτροκίνητων) και
 • Ηλεκτροκίνητων περονοφόρων ανυψωτικών μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) παντός τύπου

Σκοπός του προγράμματος είναι η διασφάλιση της ορθής και αποδοτικής εκτέλεσης των επιχειρησιακών λειτουργιών με τη χρήση Μ.Ε. (με και χωρίς φορτίο) και η ασφάλεια των χειριστών Μ.Ε. και του λοιπού προσωπικού στους χώρους εργασίας.

Συμπλήρωσε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος!

 • Θεωρητική Κατάρτιση: 12 ώρες
 • Πρακτική Άσκηση: 60 ώρες σε κατάλληλες εγκαταστάσεις επιχείρησης
 • Δια Ζώσης παρακολούθηση
 • Θεωρητική και πρακτική αξιολόγηση

Το ειδικό πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:
Θεωρητική κατάρτιση 12 ωρών

 • Νομοθεσία
 • Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Δομή και Λειτουργία Μ.Ε.
 • Τύποι Κίνησης
 • Σταθερότητα Μ.Ε.
 • Διαδικασίες Χειρισμού
 • Τακτικός Έλεγχος
 • Χειρισμός Φορτίου
 • Ειδικά Φορτία
 • Ασφαλής Οδήγηση
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Πρακτική Άσκηση 60 ωρών

 • Οδηγίες Χρήσης Μ.Ε.
 • Καθημερινή Λειτουργία
 • Κατανόηση Φορτίου
 • Επικίνδυνα σημεία
 • Εξοικείωση με το Μ.Ε..
 • Επιβίβαση, Αποβίβαση και Στάθμευση
 • Ασκήσεις Οδήγησης και Στοίβαξης

Ποια είναι τα οφέλη;

 • Πιστοποιημένη εκπαίδευση από έμπειρους και εξειδικευμένους εκπαιδευτές
 • Απόκτηση Βεβαίωσης επιτυχούς Παρακολούθησης για την ένταξη στο Ενιαίο Μητρώο Προσώπων, που ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα
 • Δικαίωμα άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος ως χειριστής μηχανημάτων έργων

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επομένως δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για εγγραφή σε αυτά έχουν φυσικά πρόσωπα που πληρούν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:

 • να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή αντίστοιχης βαθμίδας από το εξωτερικό
 • να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
 • να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας
  • Αίτηση εγγραφής
  • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (για πολίτες εκτός Ε.Ε. και άδειας παραμονής ή εργασίας)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών (τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου ή Δημοτικού πριν το 1980)
  • Φωτοαντίγραφο Άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β κατηγορίας
  • Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο φορέα, για αρτιμέλεια (από παθολόγο ή ορθοπεδικό ή γενικό γιατρό), για ακοή (από ΩΡΛ) και για όραση (από οφθαλμίατρο)
  • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω GOV στην οποία δηλώνεται: ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά / στοιχεία είναι ακριβή και αληθή,η οικεία Περιφέρεια, ήτοι η Περιφέρεια στην οποία αντιστοιχεί η διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης ή μόνιμης διαμονής

 

Πάτρα: Παντανάσσης 4, τηλ. 2610701392, patra@ergasiakek.gr
Αμαλιάδα: Ιπποκράτους 16, τηλ. 2622023601, grammatia@ergasiakek.gr
Πύργος: Κουντουριώτη 3, τηλ. 2621400306, 2621021988, pyrgos@ergasiakek.gr
Κατερίνη: Κίτρους 41, τηλ.  2351023481, 2351235124, katerini@ergasiakek.gr
Ιωάννινα: Μαρίκας Κοτοπούλη 68, τηλ. 2651071772, ioannina@ergasiakek.gr
Αθήνα: Γεννηματά 7, Αμπελόκηποι – Στάση Metro Πανόρμου, τηλ.  2102602638, athina@ergasiakek.gr