Εργαζομένων Ανοιχτα για Αίτηση

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα

Σκοπός των προγραμμάτων είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024) σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται. ΑντικείμενοΩφελούμενοι-ΕπίδομαΕπικοινωνία-Πληροφορίες ΑίτησηςΑντικείμενο Ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης Οργανωσιακή κουλτούρα και διαχείριση χρόνου (Time-management) Ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων Διεθνές - εξαγωγικό εμπόριο [...]