ΕΣΠΑ
e banner banners
e banner banners

Blog

Επιμελητήριο Θεσπρωτίας – Επιδοτούμενη Κατάρτιση & Πρακτική Άσκηση Ανέργων των Δήμων Ηγουμενίτσας, Σουλίου & Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας

Επιμελητήριο Θεσπρωτίας - Επιδοτούμενη Κατάρτιση Ανέργων των Δήμων Ηγουμενίτσας, Σουλίου & Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας

Το ΚΔΒΜ Εργασία Εκπαιδευτική υλοποιεί στην Ηγουμενίτσα το Πρόγραμμα Προώθησης Ανέργων στην Αγορά Εργασίας του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 340 ωρών, πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και συμβουλευτική από εξειδικευμένους συμβούλους.

Συμπλήρωσε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος!

 • Θεωρητική Κατάρτιση: 100 ώρες
 • Πρακτική Άσκηση : 240 ώρες
 • Συμβουλευτική
 • Πιστοποίηση: Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτώνται στα προγράμματα κατάρτισης πιστοποιούνται από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με το ISO/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν επίδομα 5€ ανά ώρα (σύνολο 1.700€).

 • Να είστε εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) κατά τη φάση υποβολής της αίτησης και κατά την ένταξή σας στην Πράξη (ως χρονική στιγμή ένταξης στην Πράξη ορίζεται η 1η Συνεδρία Συμβουλευτικής). 
 • Υποβολή αίτησης ως 18/2.

Τα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης αφορούν την απόκτηση γνώσεων, βασικών και ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων σε αντικείμενα που σχετίζονται με τις ακόλουθες ειδικότητες:

 • e-Commerce – Hospitality Sales & Marketing
 • Στέλεχος Ανάπτυξης & Προώθησης Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού
 • Στέλεχος Διαχείρισης & Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων
 • Υπεύθυνος Διοίκησης Επισιτιστικών Επιχειρήσεων

Η επιλογή των ωφελούμενων στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης γίνεται με μοριοδότηση.

Ιωάννινα: Μαρίκας Κοτοπούλη 68, τηλ. 2651071772, ioannina@ergasiakek.gr

Επίσημος ιστότοπος πληροφόρησης: www.e-thesprotias.gr 

Η παρούσα δράση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ18