ΕΣΠΑ
e banner banners
e banner banners

Blog

Επιδοτούμενη Τηλεκατάρτιση & Πιστοποίηση για Ανέργους από 18 – 50 ετών ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Συγκρότηση τμημάτων με ωφελούμενους από όλη την Ελλάδα

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) “Εργασία Εκπαιδευτική” συμμετέχει στον νέο κύκλο επιδοτούμενων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για ανέργους ηλικίας από 18 έως 50 ετών. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security), με παροχή πιστοποίησης από το ΚΕ.ΜΕ.Α. των αποκτηθεισών γνώσεων και απόκτηση βεβαίωσης Επάρκειας για Άδεια Εργασίας Κατηγορίας Α’. Το έργο θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης (τηλεκατάρτισης) και πιστοποίησης. Τα τμήματα θα συγκροτηθούν με ωφελούμενους από όλη την Ελλάδα.

Συμπλήρωσε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος!

 • Θεωρητική κατάρτιση
  • Μέθοδος: Σύγχρονη εξ αποστάσεως κατάρτιση (τηλεκατάρτιση)
  • Διάρκεια: 105 ώρες
  • Περιεχόμενο: Γνώσεις και Δεξιότητες ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας επιπέδου 1 (Μεταγυμνασιακό)
  • Πληροφορίες παρακολούθησης: Οι εκπαιδευόμενοι θα παρακολουθούν το πρόγραμμα συγκεκριμένες ημέρες και ώρες μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης
 • Πιστοποίηση ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας 
  • Φορείς διενέργειας: ΕΟΠΠΕΠ και ΚΕ.ΜΕ.Α. (οι μοναδικοί φορείς που παρέχουν πιστοποίηση στη συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΠ/20007 απόφαση ΔΣ ΕΟΠΠΕΠ – (Β΄ 2899/2012).
  • Απόκτηση Άδειας Εργασίας κατηγορίας Ά

Σημειώνεται ότι: οι ενδιαφερόμενοι είναι επιπλέον απαραίτητο να γνωρίζουν ότι προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουνΆδεια Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, η οποία εκδίδεται κατόπιν αίτησής τους στην Ελληνική Αστυνομία, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που αναγράφονται σε αυτό το σύνδεσμο.

Εκπαιδευτικό Επίδομα 525€ (5€ ανά ώρα).

Κάθε ωφελούμενος για να λάβει το σύνολο επιδόματος κατάρτισης , απαιτείται να ολοκληρώσει την εκπαίδευση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και συμμετοχή στις εξετάσεις, λαμβάνει το 70% της αμοιβής και εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις, λαμβάνει το υπόλοιπο ποσό.

Για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Να είναι από 18 έως 50 ετών (γεννηθείς από το 1972 έως το 2004).
 • Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.
 • Να έχει απολυτήριο γυμνασίου.
 • Να μην έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο έτη πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

Απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας επιπέδου 1 (Μεταγυμνασιακό).

Μετά το πέρας του προγράμματος, οι απόφοιτοι συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης του ΚΕ.ΜΕ.Α. σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,  για την απόκτηση Βεβαίωσης Επάρκειας, η οποία αντιστοιχεί σε Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 της ειδικότητας “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας” των ΙΕΚ και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Άδειας Εργασίας κατηγορίας Ά, που εκδίδεται από την Αστυνομική Δ/νση ή Δ/νση Ασφαλείας.

Η επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης (όπως ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ.

Πάτρα: Παντανάσσης 4, τηλ. 2610701392, patra@ergasiakek.gr
Αμαλιάδα: Ιπποκράτους 16, τηλ. 2622023601, grammatia@ergasiakek.gr
Πύργος: Κουντουριώτη 3, τηλ. 2621400306, 2621021988, pyrgos@ergasiakek.gr
Κατερίνη: Κίτρους 41, τηλ.  2351023481, 2351235124, katerini@ergasiakek.gr
Ιωάννινα: Μαρίκας Κοτοπούλη 68, τηλ. 2651071772, ioannina@ergasiakek.gr
Αθήνα: Γεννηματά 7, Αμπελόκηποι – Στάση Metro Πανόρμου, τηλ. 2105715931, athina@ergasiakek.gr

Επίσημος ιστότοπος πληροφόρησης: www.voucher.gov.gr

 

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.