ΕΣΠΑ
e banner  banners
e banner  banners

Blog

Συμπλήρωσε τώρα τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος!

Νέα επιδοτούμενα προγράμματα Voucher για 5.000 ανέργους  από 18 – 50 ετών με εκπαιδευτικό επίδομα 525€

Έργο: “Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων”

Συγκρότηση τμημάτων με ωφελούμενους από όλη την Ελλάδα

 

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης (τηλεκατάρτισης) και πιστοποίησης, σε έως 5.000 άνεργους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-50 ετών, στην ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Επιπέδου 1)».

 

Σκοπός του προγράμματος

Μετά το πέρας του προγράμματος, οι απόφοιτοι συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης του ΚΕ.ΜΕ.Α. σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,  για την απόκτηση Βεβαίωσης Επάρκειας, η οποία αντιστοιχεί σε Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 της ειδικότητας “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας” των ΙΕΚ και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Άδειας Εργασίας κατηγορίας Ά, που εκδίδεται από την Αστυνομική Δ/νση ή Δ/νση Ασφαλείας.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

I. Θεωρητική κατάρτιση, η οποία θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης (τηλεκατάρτισης), διάρκειας 105 ωρών και οδηγεί σε απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων ως Προσωπικό
Ιδιωτικής Ασφαλείας επιπέδου 1 (Μεταγυμνασιακό). Οι εκπαιδευόμενοι θα παρακολουθούν το πρόγραμμα συγκεκριμένες ημέρες και ώρες μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης.

II. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Η πιστοποίηση διενεργείται από κοινού από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΚΕΜΕΑ, τους μοναδικούς φορείς που παρέχουν πιστοποίηση στη συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΠ/20007 απόφαση ΔΣ ΕΟΠΠΕΠ –
(Β΄ 2899/2012).

 

Ωφελούμενοι:  
1. Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
2. Έχουν ηλικία από 18-50 ετών (να έχουν γεννηθεί από το 1972 έως το 2004) δηλαδή κατά την υποβολή της αίτησης να είναι άνω των 18 και έως 50 ετών.
3. Είναι Έλληνες πολίτες ή Έλληνες Ομογενείς ή πολίτες χώρας- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε τουλάχιστον βαθμό: Β2 Επίπεδο
5. Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου). Στην περίπτωση που ο απολυτήριος τίτλος ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.
6. Δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης

Οι ωφελούμενοι προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Επιχείρησης, η οποία εκδίδεται κατόπιν αίτησής
τους στην Ελληνική Αστυνομία, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που αναγράφονται στο:

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=54021&Itemid=646&lang

 

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης (όπως ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων.

 

Εκπαιδευτικό επίδομα: 525€

Κάθε ωφελούμενος για να λάβει το σύνολο επιδόματος κατάρτισης , απαιτείται να ολοκληρώσει την εκπαίδευση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και συμμετοχή στις εξετάσεις, λαμβάνει το 70% της αμοιβής  και εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις, λαμβάνει το υπόλοιπο ποσό.

 

Επίσημος ιστότοπος πληροφόρησης: www.voucher.gov.gr

 

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Επικοινωνία

Πάτρα: Παντανάσσης 4, τηλ. 2610701392, patra@ergasiakek.gr

Αμαλιάδα: Ιπποκράτους 16, τηλ. 2622023601, grammatia@ergasiakek.gr

Πύργος: Κουντουριώτη 3, τηλ. 2621021988, pyrgos@ergasiakek.gr

Κατερίνη: Κίτρους 41, τηλ.  2351023481, katerini@ergasiakek.gr

Ιωάννινα: Μαρίκας Κοτοπούλη 68, τηλ. 2651071772, ioannina@ergasiakek.gr