ΕΣΠΑ
e banner  banners
e banner  banners

Blog

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2013-2022

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ως φορέας κατάρτισης έχει πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων. Έχει επιλεγεί για την υλοποίηση έργων κατάρτισης εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας. Ενδεικτικές συνεργασίες:

Δικαιούχος Φορέας: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Επισκευαστών Δικύκλων

Τίτλος πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας»  με κωδικό ΟΠΣ 5003109 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020».

Αντικείμενο πράξης: Κατάρτιση και πιστοποίηση 739 εργαζόμενων ιδιωτικού τομέα

Link

Δικαιούχος Φορέας: Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.).

Τίτλος Πράξης: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων», με κωδικό ΟΠΣ 5002964 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020».

Αντικείμενο Πράξης: Κατάρτιση και πιστοποίηση 799 εργαζόμενων ιδιωτικού τομέα

Link

Δικαιούχος Φορέας: Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας. «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας» (κωδικός ΟΠΣ 5021481) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Αντικείμενο Πράξης: Κατάρτιση, Συμβουλευτική και πιστοποίηση 7.000 εργαζόμενων ιδιωτικού τομέα

Link

Δικαιούχος Φορέας: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», Πράξη: «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5034827.

Αντικείμενο πράξης: Εξατομικευμένη συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση 15.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Link

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ»

Δικαιούχος Φορέας: Εμπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ». Πράξη «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ   ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ   MΙΚΡΩΝ   ΚΑΙ   ΠΟΛΥ   ΜΙΚΡΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,   ΠΟΥ   ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ   1-49   ΑΤΟΜΑ,   ΕΝΤΟΣ   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΚΡΙΣΗΣ» στα   πλαίσια   του Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα:   «Διαρθρωτική   Προσαρμογή   των   Επιχειρήσεων   εντός   της Οικονομικής   Κρίσης»,   με   Αναθέτουσα   Αρχή   την   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε., Θεματικό Άξονα 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6:«Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων»   του   Επιχειρησιακού   Προγράμματος   «Ανάπτυξη   του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ 2007 – 2013).

Αντικείμενο πράξης: κατάρτιση 162 εργαζόμενων εμπορικών επιχειρήσεων

ΟΕΒΕ ΗΛΕΙΑΣ

Δικαιούχος ΦορέαςΟ.Ε.Β.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

 

Πράξη «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ   ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ   MΙΚΡΩΝ   ΚΑΙ   ΠΟΛΥ   ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,   ΠΟΥ   ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ   1-49   ΑΤΟΜΑ,   ΕΝΤΟΣ   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΚΡΙΣΗΣ» στα   πλαίσια   του Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα:   «Διαρθρωτική   Προσαρμογή   των   Επιχειρήσεων   εντός   της Οικονομικής   Κρίσης»,   με   Αναθέτουσα   Αρχή   την   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε., Θεματικό Άξονα 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6:«Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων»   του   Επιχειρησιακού   Προγράμματος   «Ανάπτυξη   του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ 2007 – 2013).

Αντικείμενο πράξης: κατάρτιση 98 εργαζόμενων εμπορικών επιχειρήσεων

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

Δικαιούχος Φορέας: ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

 

Πράξη «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ   ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ   MΙΚΡΩΝ   ΚΑΙ   ΠΟΛΥ   ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,   ΠΟΥ   ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ   1-49   ΑΤΟΜΑ,   ΕΝΤΟΣ   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΚΡΙΣΗΣ» στα   πλαίσια   του Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα:   «Διαρθρωτική   Προσαρμογή   των   Επιχειρήσεων   εντός   της Οικονομικής   Κρίσης»,   με   Αναθέτουσα   Αρχή   την   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε., Θεματικό Άξονα 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6:«Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων»   του   Επιχειρησιακού   Προγράμματος   «Ανάπτυξη   του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ 2007 – 2013).

Αντικείμενο πράξης: κατάρτιση 35 εργαζόμενων εμπορικών επιχειρήσεων

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΥΠΟΔΗΣΗ)

Δικαιούχος Φορέας: ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΥΠΟΔΗΣΗ)

 

Πράξη «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ   ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ   MΙΚΡΩΝ   ΚΑΙ   ΠΟΛΥ   ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,   ΠΟΥ   ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ   1-49   ΑΤΟΜΑ,   ΕΝΤΟΣ   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΚΡΙΣΗΣ» στα   πλαίσια   του Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα:   «Διαρθρωτική   Προσαρμογή   των   Επιχειρήσεων   εντός   της Οικονομικής   Κρίσης»,   με   Αναθέτουσα   Αρχή   την   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε., Θεματικό Άξονα 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6:«Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων»   του   Επιχειρησιακού   Προγράμματος   «Ανάπτυξη   του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ 2007 – 2013).

Αντικείμενο πράξης: κατάρτιση 43 εργαζόμενων εμπορικών επιχειρήσεων