ΕΣΠΑ
e banner banners
e banner banners

Blog

Προγράμματα ΛΑΕΚ

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Όλοι οι εργαζόμενοι για τους οποίους καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά 0,24% στο ΙΚΑ και εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη των Φορέων Εκπροσώπησης Εργοδοτών ή/και μέσω του Εργατικού Κέντρου.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διάρκεια:  40 ώρες, 4 ώρες κατάρτιση/ημέρα, 2 φορές την εβδομάδα

Τρόπος Υλοποίησης: Δια ζώσης κατάρτιση, εκτός ωραρίου εργασίας

Εκπαιδευτικό Επίδομα: 200€ (καθαρά χωρίς κρατήσεις)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 • Social & Digital Marketing
 • Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας-πυρασφάλεια
 • Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στο χώρο εργασίας
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Οργάνωση & διοίκηση μικρομεσαίας επιχείρησης
 • Βασικές & εξειδικευμένες γνώσεις Η/Υ
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Σύγχρονες τεχνικές κομμωτικής
 • Υγιεινή & ασφάλεια των τροφίμων (ΕΦΕΤ)
 • Επιπλέον Θεματικά αντικείμενα σχετικά με τις ειδικότητες και ανάγκες των εργαζομένων ανά Φορέα Εκπροσώπησης Εργοδοτών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ

 • Αίτηση συμμετοχής, πατήστε ΕΔΩ
 • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης, όπου θα αναγράφεται το ΙΒΑΝ και θα είστε 1ος δικαιούχος
 • Υπεύθυνη Δήλωση για χρήση προσωπικών δεδομένων, πατήστε ΕΔΩ
 • Υπεύθυνη Δήλωση για επιχείρηση απασχόλησης, πατήστε ΕΔΩ
 • Έντυπο Ε4 – Ετήσιος πίνακας προσωπικού (εκτύπωση από https://myergani.gov.gr/ – μενού «Μεταβολές απασχόλησης», με χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 • ΚΑΔ επιχείρησης (εκτύπωση από taxisnet καρτέλας «προσωποποιημένη πληροφόρηση», όπου θα φαίνονται οι κωδικοί δραστηριότητας της επιχείρησης

Αμαλιάδα: Ιπποκράτους 16, τηλ. 2622023601, grammatia@ergasiakek.gr

Πύργος: Κουντουριώτη 3, τηλ. 2621021988, pyrgos@ergasiakek.gr

Κατερίνη: Κίτρους 41, τηλ.  2351023481, katerini@ergasiakek.gr

Ιωάννινα: Μαρίκας Κοτοπούλη 68, τηλ. 2651071772, ioannina@ergasiakek.gr