ΕΣΠΑ
e banner banners
e banner banners

Blog

Μεταπτυχιακό στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας Εξ Αποστάσεως

Διεκδίκησε μία θέση στις Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες και Μονάδες Υγείας (σχολικές μονάδες, Κέντρα Υγείας, δομές υγείας της περιφέρειας και των δήμων) αποκτώντας μοριοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο  με το αντίστοιχο των  Ελληνικών ΑΕΙ.

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κοινοτική φροντίδα

Επίπεδο σπουδών:  Master

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Κοινοτική Φροντίδα στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων προκειμένου οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να προσφέρουν βέλτιστη φροντίδα υγείας για την πρόληψη, διατήρηση και προαγωγή υγείας καθώς και της αποκατάστασης της νόσου, σε άτομα, οικογένειες και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, στην κοινότητα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοσηλευτές, ιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, επισκέπτες υγείας και άλλους ειδικούς που ενδιαφέρονται για την παροχή φροντίδας στην κοινότητα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές αναμένεται:

 • Να αυξήσουν τις γνώσεις για τις βασικές έννοιες της υγείας και ασθένειας της κοινότητας,
 • Να εφαρμόζουν τη θεωρία στην ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση παρεμβάσεων Κοινοτικής Φροντίδας Υγείας,
 • Να αναπτύσσουν προγράμματα και αλλαγές σε πολλαπλά επίπεδα στην κοινότητα,
 • Να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν στρατηγικές για την προαγωγή της Κοινοτικής Υγείας,
 • Να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας,
 • Να αξιολογούν τις ατομικές, οικογενειακές και κοινοτικές ανάγκες υγείας,
 • Να παρέχουν ολοκληρωμένη προληπτική και εξειδικευμένη θεραπευτική φροντίδα των τραυμάτων.

Με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές / – τριες αναμένεται να αποκομίσουν πλεονεκτήματα από την απόκτηση αυτής της εξειδίκευσης όπως:

 • Την ανταπόκριση στις νέες παγκόσμιες τάσεις στην υγεία για την ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
 • Τις σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης
 • Την ανέλιξη επαγγελματιών που ήδη εργάζονται
 • Την αναμενόμενη οργάνωση των Εθνικών Συστημάτων Υγείας θα οδηγήσει σύντομα στην ανάπτυξη νέων θέσεων στην κοινότητα
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 70
Επιλεγόμενα Μαθήματα 20
Σύνολο 90

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Α’ Εξάμηνο

No. Κωδικός Όνομα ECTS
1 DLMCHC 106 Πολιτικές Υγείας – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 5
2 DLMCHC 103 Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας Ι 10
3 DLMCHC 101 Βιοστατιστική-Επιδημιολογία 10
4 DLMCHC 112 Μεθοδολογία έρευνας 5

Β’ Εξάμηνο

No. Κωδικός Όνομα ECTS
1 DLMCHC 104 Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας ΙΙ 10
2 DLMCHC 102 Αρχές Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας 10
3 DLMCHC 105 Διεπιστημονική Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων 10

Γ’ Εξάμηνο

No. Κωδικός Όνομα ECTS
1 DLMCHC 202 Φροντίδα Υγείας Βασισμένη σε Ενδείξεις 10
2 DLMCHC 201 Μεταπτυχιακή Εργασία ή 2 μαθήματα Επιλογής 20

 

Επιλεγόμενα Μαθήματα

No. Κωδικός Όνομα ECTS
1 DLMCHC 114 Πρόληψη και Αντιμετώπιση Λοιμωδών Νοσημάτων 10
2 DLMCHC 115 Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας 10
3 DLMCHC 113 Αξιολόγηση Υγείας της Οικογένειας 10