ΕΣΠΑ
e banner banners
e banner banners

Blog

Τεχνικές πωλήσεων

Συμπλήρωσε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε στελέχη πωλήσεων, marketing, εμπορικών τμημάτων, υπεύθυνους εξυπηρέτησης πελατών. Πιο συγκεκριμένα σε:

 •   Προϊστάμενους τομέων πωλήσεων ή κάθετων αγορών που είναι υπεύθυνοι για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας.
 •  Υπεύθυνους pre-sales πωλήσεων, που έχουν την ευθύνη της ενημέρωσης των κάθετων αγορών, μεγάλων πελατών κ.α. για τα προϊόντα της εταιρείας τους.
 • Στελέχη πωλήσεων, που επισκέπτονται τους πελάτες και προωθούν τα
  προϊόντα της εταιρείας, δημιουργώντας υγιείς και μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες.
 • Υπεύθυνους και υπάλληλους εξυπηρέτησης πελατείας που εργάζονται στοεμπορικό τμήμα και έχουν επικοινωνία με πελάτες.
 • Λοιπό προσωπικό της εταιρείας που έχει άμεση σχέση και επαφή με την
  εξυπηρέτηση των πελατών.
 •  Οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αποκτήσει μια συμπυκνωμένη γνώση για τις σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σε σύγχρονες
τεχνικές πωλήσεων και επικοινωνίας, με στόχο την επίτευξη της στοχοθεσίας και
της αύξησης των πωλήσεων μέσω της διερεύνησης του πελατολογίου, της διατήρησης ικανοποιημένων πελατών και το χτίσιμο μακροχρόνιας σχέσης μαζί
τους.

Μπορείτε να δείτε την περιγραφή του σεμιναρίου πατώντας εδω