ΕΣΠΑ
e banner  banners
e banner  banners
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ, VOUCHER
epitages katartisis anergon voucher

Η Εργασία Εκπαιδευτική έχει υλοποιήσει ένα μεγάλο πλήθος προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων στα πλαίσια των επιταγών κατάρτισης Voucher του ΟΑΕΔ. Στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι η παροχή θεωρητικής εκπαίδευσης σε νέους ανέργους πάνω σε μια πληθώρα θεματικών πεδίων σε συνδυασμό με την υποχρεωτική τοποθέτησή τους θέση πρακτικής άσκησης.

 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα υλοποιηθέντα έργα από το φορέα μας:

 

Επιταγή κατάρτισης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους ανέργους έως 29 ετών

Κύρια Εκπαιδευτικά αντικείμενα: Υπάλληλος Γραφείου, Τεχνικός Πωλήσεων, Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών, Παιδαγωγικά, Εμπόριο, Κατασκευές, Λογιστική

Περίοδος υλοποίησης (18-29 ετών) : 05/07/2013 – 21/08/2014

Περίοδος υλοποίησης (18-24 ετών) : 24/11/2014 – 30/07/2015

Περίοδος υλοποίησης (25-29 ετών) : 21/11/2014 – 11/08/2015

 

Επιταγή κατάρτισης και ένταξης στον κλάδο του τουρισμού για νέους ανέργους

Κύρια Εκπαιδευτικά αντικείμενα: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών, Δημόσιες Σχέσεις, Επικοινωνία

Περίοδος υλοποίησης: 17/02/2014 – 14/08/2014

 

Επιταγή κατάρτισης και ένταξης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για νέους ανέργους

Κύρια Εκπαιδευτικά αντικείμενα: Αναμόρφωση της λειτουργίας των μονάδων υγείας

Περίοδος υλοποίησης: 17/11/2014 – 14/08/2015

 

http://www.ivepe.gr/images/spaw/SETE.png

http://www.technopolis-ekp.gr/images/YGEIA12.jpg

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist