ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
epitheorites

Σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) και της σχετικής ΚΥΑ «Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β΄), οποιοσδήποτε επιθυμεί να διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων θα πρέπει να διαθέτει ειδική άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή (Α’ ή Β’ τάξης). Το ΥΠΕΚΑ και το ΤΕΕ, είναι τα αρμόδια όργανα που καθορίζουν τις διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες θα χορηγείται η άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή.

 

Προϋποθέσεις Aπόκτησης Άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή

Άδεια Ενεργειακού επιθεωρητή μπορούν να αποκτήσουν Διπλωματούχοι Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ΤΕΕ και Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Καθώς επίσης και οι πτυχιούχοι ξένων χωρών εφόσον τα επαγγελματικά τους δικαιώματα αναγνωρίζονται και στην Ελλάδα.

Υποχρεούνται, να έχουν παρακολουθήσει το ειδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο το οποίο υλοποιείται μόνο από συγκεκριμένους φορείς, εγκεκριμένους από τον ΕΟΠΠΕΠ, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ΤΕΕ

Η Εργασία Εκπαιδευτική. ως εγκεκριμένος φορέας από το ΕΟΠΠΕΠ, έχει δημιουργήσει έναν κύκλο σεμιναρίων, που έχουν σκοπό την προετοιμασία των ενδιαφερόμενων για τις εξετάσεις των Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΤΕΕ στις παρακάτω κατηγορίες

 

– Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων

– Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων – Εγκαταστάσεις  Θέρμανσης

– Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κλιματισμού

και ένταξη στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ.

 

 

Διαδικασία απόκτησης άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή

1. Εγγραφή του ενδιαφερομένου σε εγκεκριμένο φορέα εκπαίδευσης και επίδοση του αριθμού πρωτοκόλλου υποψηφίου.

2. Ηλεκτρονική αίτηση στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (wwww.buildingcert.gr).

3. Παρακολούθηση του προγράμματος εκπαίδευσης και απόκτηση της Βεβαίωσης Παρακολούθηση

4. Αίτηση εγγραφής στο μητρώο μόνιμων ενεργειακών επιθεωρητών (ισχύς αδείας χωρίς συμμετοχή στις εξετάσεις μέχρι 30/6/2016)

5. Συμμετοχή στις εξετάσεις του Τ.Ε.Ε..

Οι υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στο www.buildingcert.gr

 

Σύμφωνα με το ΠΔ 100/2010:

Άδεια Β΄ τάξης: χορηγείται σε Διπλωματούχους Μηχανικούς και για τις τρεις κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών, η οποία δίνει το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή κλιματισμού ανεξαρτήτως θερμικής και ψυκτικής ισχύος.

Άδεια Α΄ τάξης: χορηγείται σε Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και για τις τρεις κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών, η οποία δίνει το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων κατοικίας και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή κλιματισμού κτιρίων κατοικίας, συνολικής θερμικής ή/και ψυκτικής ισχύος έως 100 κιλοβάτ.

Μετά από αποδεδειγμένη εμπειρία διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων τεσσάρων (4) ετών δίνεται η δυνατότητα αναβάθμισης της Άδειας σε Β΄ τάξης.

 

Α) Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτηρίων

 • 60 ώρες υποχρεωτικών μαθημάτων
 • Θεσμικό πλαίσιο-Μεθοδολογία ενεργειακής απόδοσης κτηρίων (ώρες 8)
 • Θερμομονωτική επάρκεια κτηριακού κελύφους (ώρες 8)
 • Ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίου (ώρες 20)

–   Πρακτική άσκηση (ώρες 24)

 • 28 ώρες προαιρετικών μαθημάτων

–   Εισαγωγή στον τομέα της Ενέργειας (ώρες 4)
–   Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου (ώρες 4)
–   Κλίμα & εσωτερικό περιβάλλον. Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτηρίων (ώρες 4)
–   Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ώρες 8)
–   Τεχνολογίες εξοικονόμησης & διαχείρισης Η/Μ συστημάτων (ώρες 8)

Β) Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές Λεβήτων & Εγκαταστάσεων Θέρμανσης

 • 30 ώρες υποχρεωτικών μαθημάτων
 • Θεσμικό πλαίσιο για επιθεωρήσεις λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης (ώρες 4)
 • Επιθεώρηση λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης (ώρες 12)
 • Μετρήσεις και καταγραφή δεδομένων (ώρες 4)

–   Πρακτική άσκηση (ώρες 10)

 • 20 ώρες προαιρετικών μαθημάτων
 • Στοιχεία θερμοδυναμικής και μετάδοση θερμότητας (ώρες 8)
 • Σχεδιασμός εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης κτηρίων (ώρες 8)

–   Ηλεκτρικά συστήματα & διατάξεις αυτόματου ελέγχου στις εγκαταστάσεις θέρμανσης (ώρες 4)

Γ) Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

 • 30 ώρες υποχρεωτικών μαθημάτων
 • Θεσμικό πλαίσιο για επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων κλιματισμού (ώρες 4)
 • Επιθεώρηση εγκατάστασης ψύξης και κλιματισμού (ώρες 12)
 • Μετρήσεις και καταγραφή δεδομένων (ώρες 4)

–   Πρακτική άσκηση (ώρες 10)

 • 22 ώρες προαιρετικών μαθημάτων
 • Στοιχεία θερμοδυναμικής και μετάδοση θερμότητας (ώρες 8)
 • Σχεδιασμός εγκαταστάσεων ψύξης & και κλιματισμού κτηρίων (ώρες 10)

–   Ηλεκτρικά συστήματα & διατάξεις αυτόματου ελέγχου στις εγκαταστάσεις κλιματισμού (ώρες 4)

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist