ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
diarthrosi

PROJECT DESCRIPTION

Η Εργασία Εκπαιδευτική έχει υλοποιήσει προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα εντός της οικονομικής κρίσης, και συγκεκριμένα:

 

Διαρθρωτική προσαρμογή για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν 1 έως 49 υπαλλήλους

Αντικείμενα κατάρτισης: Βασικές γνώσεις Η/Υ, Τεχνικές πωλήσεων, Οργάνωση και διοίκηση ΜΜΕ

Περίοδος υλοποίησης : 17/04/2013 – 12/03/2014

 

Διαρθρωτική προσαρμογή για επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και πλέον υπαλλήλους

Αντικείμενα κατάρτισης: Τεχνικές πωλήσεων, Οργάνωση γραφείου, Λογιστική, Εξυπηρέτηση πελατών

Περίοδος υλοποίησης : 13/02/2012 – 31/12/2012

 

 

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist