Μάθημα ελληνικό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ 1-30, έτους 2017

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία με Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών, πρόκειται να υλοποιήσει, άμεσα, επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους, μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 του ΟΑΕΔ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

 • Social & Digital Marketing
 • Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας-πυρασφάλεια
 • Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στο χώρο εργασίας
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Οργάνωση & διοίκηση μικρομεσαίας επιχείρησης
 • Βασικές & εξειδικευμένες γνώσεις Η/Υ
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Σύγχρονες τεχνικές κομμωτικής
 • Υγιεινή & ασφάλεια των τροφίμων (ΕΦΕΤ)
 • Επιπλέον Θεματικά αντικείμενα σχετικά με τις ειδικότητες και ανάγκες των εργαζομένων ανά Φορέα Εκπροσώπησης Εργοδοτών

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Όλοι οι εργαζόμενοι για τους οποίους καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά 0,24% στο ΙΚΑ και εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη των Φορέων Εκπροσώπησης Εργοδοτών ή/και μέσω του Εργατικού Κέντρου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Διάρκεια  32 ώρες
 • 4 ώρες κατάρτιση για 8 ημέρες
 • Υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας στις πιστοποιημένες Αίθουσες μας
 • Ο κάθε καταρτιζόμενος λαμβάνει 160 € ως εκπαιδευτικό επίδομα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στο πρόγραμμα ο κάθε καταρτιζόμενος λαμβάνει Βεβαίωση Παρακολούθησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση συμμετοχής πατήστε ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ
 • Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας – ΑΔΤ ή Διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία Ατομικού Βιβλιαρίου ΙΚΑ (Πρώτη σελίδα και τελευταίες θεωρήσεις)
 • Φωτοτυπία Δήλωσης Απόδοσης ΑΦΜ ή Εκκαθαριστικό Εφορίας
 • Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού οποιασδήποτε Τράπεζας όπου να αναγράφεται το IBAN
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι θα χρειαστεί να προσκομίσουν την Αίτηση, την Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Για την Αμαλιάδα, στην οδό Ιπποκράτους 16, με ώρες προσέλευσης 09:00 με 17:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2622023601, fax 2622024545, e-mail amaliada@ergasiakek.gr Υπεύθυνος: Τάραμας Θανάσης
 2. Για τον Πύργο, στην οδό Κουντουργιώτη 3, με ώρες προσέλευσης 09:00 με 15:00 και 18:00 με 20:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή και 09:00 με 13:30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2621021988, fax 2621021989, e-mail pyrgos@ergasiakek.gr                         Υπεύθυνος: Σταθόπουλος Χρήστος
 3. Για τα Ιωάννινα, στην οδό Μαρίκας Κοτοπούλη 68Β, με ώρες προσέλευσης 09:00 με 17:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2651071772, fax 2651071752, e-mail ioannina@ergasiakek.gr Υπεύθυνη: Υφαντίδου Άννα
 4. Για την Κατερίνη, στην οδό Κίτρους & Γιαννιτσών, με ώρες προσέλευσης 09:00 με 17:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351023481, fax 2351023481, e-mail ergkater@otenet.gr Υπεύθυνη: Λαγιώτη Φρέτη

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist