fbpx

Συμπράξεις

Ο κύριος στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η εξασφάλιση της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης για 80 ανέργους και αγρότες, μέσω: της σύστασης νέων επιχειρήσεων, την απορρόφηση των ωφελουμένων από τις τοπικές επιχειρήσεις για τουλάχιστον 3 μήνες, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, την ενδεχόμενη ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης.

Από το σύνολο των ωφελουμένων οι 20 θα είναι νέοι κάτω των 25 ετών, οι 20 θα είναι γυναίκες, οι 20 θα απασχοληθούν σε δυναμικούς κλάδους όπως πράσινη οικονομία, εναλλακτικός τουρισμός, νέες τεχνολογίες, πολιτισμός και θα δημιουργηθούν 2 κοινωνικές επιχειρήσεις. Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες από την διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με υποστήριξη των ωφελούμενων και των επιχειρήσεων.

Οι δράσεις του προγράμματος στοχεύουν στην προετοιμασία των/της ομάδας στόχου για είσοδο ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Η πράξη έχει σχεδιάσει 4 προγράμματα κατάρτισης 20 ατόμων των 100 ωρών (60 ωρών θεωρίας και 40 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις) το καθένα και συγκεκριμένα:

Πρόγραμμα 1: Παραγωγή – τυποποίηση – προώθηση προϊόντων μελισσοκομίας
Πρόγραμμα 2: Βιολογική γεωργία – Αναδιάρθρωση καλλιεργειών
Πρόγραμμα 3: Εξειδικευμένες δεξιότητες πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο
Πρόγραμμα 4: Εξυπηρέτηση πελατών σε αγροτουριστικές επιχειρήσεις

Και δύο προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας/ειδικής θεματολογίας, όπως και κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας
Παράλληλα και μεταξύ άλλων θα πραγματοποιηθεί εξατομικευμένη ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων για την είσοδο ή επανένταξη στην αγορά εργασίας- επιχειρηματική συμβουλευτική, θα δημιουργηθεί ανοιχτό portal επικοινωνίας όπου θα γίνονται συζητήσεις σχετικά με την αγορά εργασίας, τα επιδοτούμενα προγράμματα, κλπ.

Συντονιστής: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (BIC ΗΠΕΙΡΟΥ)

Εταίροι : ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΖΟΙΝΟΣ – Συνεταιριστική Οινοποιία Ιωαννίνων, ΟΕΒΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ΚΕΚ ΕΥΡΩΙΔΕΑ

Υλικό Δημοσιότητας:

Παρουσίαση Συνάντησης Δικτύωσης

Παρουσίαση Ημερίδας Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Δελτίο Τύπου & Πρόσκληση 1ης Ημερίδας

Παρουσίαση 1ης Ημερίδας

Δελτίο τύπου ημερίδας 30.11.2015

Πρόσκληση ημερίδας 30.11.2015

Πρόγραμμα ημερίδας 30.11.2015

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της σύμπραξης

http://topsa-pindos.gr/

 

http://www.localit.gr/wp-content/uploads/2015/03/%CE%91%CE%A3-%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D-%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%94%CE%9F.jpg

http://www.ioniapyli.gr/images/iposelida.jpg

Το έργο «ΙΟΝΙΑ ΠΥΛΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσπρωτία‐Ιόνια Πύλη», και αφορά την ενίσχυση, προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων της περιοχής παρέμβασης, (αγροτική παραγωγή, ιχθυοκαλλιέργειες και κτηνοτροφία), με παράλληλη ενίσχυση του τουρισμού και ενσωμάτωση αρχών ισόρροπης ανάπτυξης, με στόχο την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των ενδογενών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ολυμπιακή Σύμπραξη για την Απασχόληση-ΠΑΣΙΘΕΑ» στα πλαίσια της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την Πράξη με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών της Ολυμπίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

ΕΤΑΙΡΟΙ :

 1. Συντονιστής: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΟΛ Α.Ε.)
 2. Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων
 3. Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
 4. Δήμος Ζαχάρως
 5. ΚΕΚ Ολυμπιακή Εκπαιδευτική ΕΠΕ
 6. ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ ΑΕ
 7. ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
 8. Ένωση ξενοδόχων Αρχαίας Ολυμπίας και Περιχώρων
 9. Ένωση Βιοκαλλιεργητών Ηλείας- η Δήμητρα
 10. Ένωση Νέων Αγροτών Ηλείας
 11. ΤΕΕ τμήμα Δυτικής Ελλάδος

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της σύμπραξης

www.aspasithea.gr

http://amaliadanews.gr/wp-content/uploads/2015/10/%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%98%CE%95%CE%91-%CE%A3%CE%97%CE%9C%CE%91-450x164.jpg

http://3.bp.blogspot.com/-EHBkgqXO2_4/Ut5HadIeiBI/AAAAAAAAACI/T3-VC72heNM/s1600/espa+pasithea+simata.jpg

Το Πρόγραμμα «Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων Δήμου Ήλιδας, Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας» αποτελεί μία συντονισμένη προσπάθεια φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την κοινωνική ενσωμάτωση και την άρση των αποκλεισμών για τον πληθυσμό των ΡΟΜ του Δήμου Ήλιδας.
Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο συνεργασίας  Ήλιδας για την  βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προοπτική απασχόλησης των ΡΟΜ – IliCoN-R» που συστάθηκε αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.
Ειδικεύοντας, ο κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η στήριξη των άνεργων ΡΟΜ άνω των 18 ετών, ώστε να αποκτήσουν βασικά εφόδια, δεξιότητες, γνώσεις, επαφές, ενημέρωση και πληροφόρηση για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ilicon – R απευθύνεται στις ίδιες τις τοπικές επιχειρήσεις ώστε να υποδεχτούν αυτή την προσπάθεια και να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση του Προγράμματος.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ) «IliCoN-R», προέκυψε από την συνεργασία έξι (6) φορέων με μεγάλη γνώση, εμπειρία, εγκυρότητα και αξιοπιστία, ο καθένας στον τομέα της δραστηριότητάς του :

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της σύμπραξης

http://www.ilicon-r.gr/

 

 8,251 total views,  4 views today

EnglishGreek