Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

 • Posted by Άννα Θεοφάνη
 • On 7 Μαΐου 2019
 • 0 Comments
 • επιδοτούμενα εργαζομένων, επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων, προγράμματα εργαζομένων

Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 Εργασία Εκπαιδευτική ΑΕ θα συνεργαστεί με φορείς οι οποίοι θα υλοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα κατάρτισης: 

 • Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων
  •Ενέργεια
  •Εφοδιαστική Αλυσίδα
  •Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες
  •Περιβάλλον
  •Τουρισμός
  •Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
  •Υλικά – Κατασκευές
  •Υγεία

Τα προγράμματα απευθύνονται αποκλειστικά σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε θεματικό αντικείμενο για να καταρτιστεί, ανεξάρτητα από την ειδικότητα, την επαγγελματική εμπειρία ή τη δραστηριότητα της επιχείρησης στην οποία εργάζεται.

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες – της άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεις, δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας ή / και να διευρύνουν τις επαγγελματικές επιλογές τους

 

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν:

Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, συνολικής διάρκειας 50 – 200 ωρών, με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης  (e-learning) ή με συμβατική κατάρτιση μέσα σε αίθουσα.

Πιστοποίηση αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: 5,00€ μεικτά / ώρα κατάρτισης

 

Εκπαιδευτικό επίπεδο: Απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τουλάχιστον)

 

 

Πληροφορίες

Αμαλιάδα: Ιπποκράτους 16, τηλ. 2622023601

Πύργος: Κουντουριώτη 3, τηλ. 2621021988

Κατερίνη: Κίτρους 41 & Κασσάνδρου, τηλ. 2351023481

Ιωάννινα: Μαρίκας Κοτοπούλη 68, τηλ. 2651071772

ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας

 

Φόρμα επικοινωνίας

 

6,753 total views, 82 views today

 1

0 Comments

EnglishGreek