ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤ

  • Posted by admin
  • On 12 Ιανουαρίου 2018
  • 0 Comments

Εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΦΕΤ: Κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

Ο ΕΦΕΤ στο Πλαίσιο του Καν.(ΕΚ) 852/2004 και σύμφωνα με την ΥΑ 14708/2007 υποχρεώνει όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων να εκπαιδεύσουν όλο το προσωπικό τους που χειρίζεται τρόφιμα σε βασικές αρχές ασφαλείας και υγιεινής των τροφίμων.
Το πρόγραμμα αφορά σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων (Παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, λιανικού εμπορίου, διάθεσης τροφίμων, μαζικής εστίασης και ζαχαροπλαστικής) όπως εστιατόρια, κέτερινγκ, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής, αλλαντοποιίας, παραγωγής γύρου κ.λπ..
Η εκπαίδευση κρίνεται ως ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ από τον ΕΦΕΤ καθώς η κατάρτιση όσων χειρίζονται τρόφιμα, θεωρείται από τον ΕΦΕΤ απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή παραγωγή, διανομή και αποθήκευση των τροφίμων.
Η εκπαίδευση αυτή έχει σκοπό την κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα υγιεινής και ασφαλείας των τροφίμων σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και η προστασία του καταναλωτή. Με την εκπαίδευση υλοποιείται η νομοθετική απαίτηση της ΥΑ 14708/2007, σύμφωνα με την οποία οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων εξασφαλίζουν την κατάρτιση σχετικά με τη υγιεινή των τροφίμων όλων όσων χειρίζονται τρόφιμα στην επιχείρηση τους. Προκειμένου να ικανοποιείται η ανάγκη των επιχειρήσεων για εκπαίδευση του προσωπικού τους, υλοποιούνται συνεχώς επιμορφωτικά προγράμματα.

Η Εργασία Εκπαιδευτική  Α.Ε. διοργανώνει πιστοποιημένα προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων, σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.). Τα προγράμματα είναι διάρκειας 10 ωρών.

 

 

Πληροφορίες:

 

Εργασία Εκπαιδευτική – ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εθνικής Εμβέλειας

htpp://www.ergasiakek.gr/

Αμαλιάδα – Ιπποκράτους 16 & Παπανδρέου, τηλ. 2622023601 από Δευτέρα εως Παρασκευή 9 π.μ -5 μ.μ.

Πύργος – Κουντουριώτη 3, 27100, 45221, τηλ. 2621021988 από Δευτέρα εως Παρασκευή 9π.μ -5 μ.μ.

Ιωάννινα –  Μαρίκας Κοτοπούλη 68, 45221,Τηλ : 2651071772 από Δευτέρα εως Παρασκευή 9 π.μ -5 μ.μ.

Κατερίνη – Κίτρους 41 & Κασσάνδρου, 60100, Τηλ : 2351023481 από Δευτέρα εως Παρασκευή 9 π.μ -5 μ.μ.

Πάτρα Παντανάσσης 4, 26221, Τηλ : 2610450701 από Δευτέρα εως Παρασκευή 9 π.μ -5 μ.μ.

 

 1

0 Comments

EnglishGreek